Jak opłacić składki


Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. W ciągu roku wynosi ona 120 zł. Harcerze płacą składki kwartalnie (30 zł), co finalnie wynosi tylko 10 zł miesięcznie.

Składkę dzieli się następująco:
2zł. dla drużyny,
2zł. dla hufca,
4zł. dla chorągwi,
2zł. dla Głównej Kwatery ZHP.

Od stycznia 2017 składki członkowskie można płacić wyłącznie przez wpłaty na konto hufca.
Wpłaty na konto dokonuje się według podanego schematu:
Numer rachunku bankowego:
  • 84 1050 1588 1000 0002 0031 8335
    (Konto: Bank Śląski w Katowicach)
Tytuł:
  • Składka członkowska I kwartał 2018 [imię i nazwisko zucha/harcerza] [nr i nazwa jednostki]
Składki można wpłacać kwartalnie lub za cały rok z góry.
W przypadku płacenia za większą ilość osób należy przesłać listę na adres zabrze@zhp.pl
Od stycznia 2017, nie ma możliwości wpłacania gotówki do kasy hufca.