Zespół Kadry Kształcącej


Zespół kadry kształcącej tworzą instruktorzy-kształceniowcy, czyli posiadacze odznaki kadry kształcącej lub inni specjaliści w dziedzinie kształcenia. Zespół corocznie tworzy i realizuje plan kształcenia hufca w oparciu o zapotrzebowanie na kształcenie kadry hufca. Formy realizowane przez HZKK to przede wszystkim kurs przewodnikowski (przeznaczony dla kandydatów na instruktora ZHP), kursy drużynowych wszystkich pionów, warsztaty o różnej tematyce, szkolenia kadry HAL i inne. Zespół współpracuje również ze Szkołą Instruktorską Chorągwi Śląskiej w celu kształcenia kadry na wyższym szczeblu. Szef zespołu zatwierdza programy wszystkich form kształceniowych organizowanych w hufcu, opiniuje wnioski o nadanie lub przedłużenie ważności OKK, hospituje zajęcia młodych kształceniowców harcerskich. Zespół bierze również udział w realizacji polityki kadrowej w hufcu poprzez zadania zapisane w Systemie motywacyjnym kadry hufca oraz współpracuje z komisją stopni instruktorskich.

linka

phm. Karolina Bartoszewska
bartoszewska.ka@gmail.com

Brązowa Odznaka
Kadry Kształcącej

IMG_5736b

phm. Adam Sołtysik
adam.soltysik@zhp.net.pl

Brązowa Odznaka
Kadry Kształcącej

natalia-fotoszop-kwadrat-img_7458

hm. Natalia Pokrątka
natalia.pokratka@zhp.net.pl

avek.kom.IMG_9272

hm. Bartosz Mertas
bartosz.mertas@zhp.net.pl