Rok 2018 rokiem Harcerstwa

20 grudnia Senat Rzeczypospolitej Polskiej na swoim posiedzeniu przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa, podkreślając tym samym uznanie zasług polskiego harcerstwa oraz przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia.

Uchwała Senatu RP


Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju wędruje po Zabrzu. Dotarło już do Prezydent Miasta Zabrze p. Małgorzaty Mańki-Szulik, Wiceprezydentów Miasta, Radnych Zabrza na czele z Przewodniczącym Rady Miasta p. Marianem Czocharą.

Światło dotarło już do parafii:

  • św. Wojciecha
  • św. Anny
  • św. Barbary

W najbliższych dniach podczas mszy roratnich można odebrać BŚP:

  • 19 XII o godz. 17 w parafii św. Józefa
  • 20 XII o godz. 17 w parafii św. Jana i Pawła (Makoszowy)
  • 21 XII o godz. 17 w parafii św. Franciszka (Zaborze)
  • 22 XII o godz. 17 w parafii św Andrzeja
  • 24 XII o godz. 10:30 w parafii św. Macieja (Maciejów)

BŚP zawędrowało już także do Naczelników Wydziałów Kontaktów Społecznych, Promocji, Turystyki i Sportu, Kultury i Dziedzictwa, Ekologii, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, do redakcji „Naszego Zabrza”, „Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej”, „Nowin Zabrzańskich”.