Dyżur Komendanta

W związku z obowiązkami służbowymi dyżur Komendant w środę zostaje odwołany. Kontakt telefoniczny lub e-mail.


DMB 2018

W sobotę 24 lutego serdecznie zapraszamy drużyny i instruktorów na obchody z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2018.

Rozpoczęcie: 10:00
Zakończenie: 15:00

Koszt: 5zł/os.

Zadanie:
Każdy uczestnik szykuje niezaadresowaną kartkę z życzeniami dla przyjaciela harcerza/harcerki.

Ubiór: Obchody odbywają się w mundurach.

Termin zgłoszeń: do 20 lutego do druha Przemka Rusieckiego na adres:
prz-rus@wp.pl zgłoszenia wysyłają drużynowi z listą uczestników.

Wpłaty uczestnicy dokonują na konto hufca:
84 1050 1588 1000 0002 0031 8335
w tytule przelewu podając:
DSCZ DMB [Nr.drużyny] [imię i nazwisko]


Akcja na DMB 2018

Druhny i druhowie, ogłaszam akcję z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Tego dnia, a jest to czwartek, zapraszam wszystkich zuchów, harcerzy, wędrowników, instruktorów do pochwalenia się tym, że jesteśmy harcerzami. (więcej…)