1% dla ZHP Zabrze


Jak przekazać 1% podatku dla Hufca ZHP Zabrze?

Chcesz rozliczyć podatek PIT w wersji elektronicznej?

Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej. Wejdź na stronę internetową:

e-Deklaracje.gov.pl

gdzie krok po kroku wyjaśnione jest w jaki sposób możemy złożyć deklarację elektroniczną zeznania podatkowego. Każdy podatnik powinien jednak zadbać o to, aby posiadać najnowsze oprogramowanie na swoim komputerze, by bez przeszkód móc wysłać wypełniony PIT, bez potrzeby powtórnego wprowadzania danych.

Aby wypełnić formularz należy wybrać swój PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38), a w razie problemów przeczytać instrukcję, która krok po kroku wyjaśnia, jak przebrnąć przez rubryki. Formularze te można wypełnić bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego, ponieważ plik zbiera dane autoryzujące.

Dzięki e-deklaracjom możemy w szybki oraz łatwy sposób rozliczyć swój 1% podatku nie wychodząc z domu. Co więcej unikamy papierologii, stania w kolejkach po znaczek na poczcie i przepisywania całego druku po raz kolejny w przypadku pomyłki. Sam formularz wygląda identycznie jak papierowy.

1. numer KRS
2. 1 % podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
3. Cel szczegółowy – nazwa jednostki
4. Wyrażenie zgody na udostępnienie danych o podatniku dla OPP
5. kontaktowy adres e-mail

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim Chorągiew Śląska Hufiec Zabrze widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000273051.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Aby pieniądze trafiły do Hufca Zabrze lub konkretnej jednostki hufca (drużyna/klub/krąg) konieczne jest wypełnienie pola
Cel szczegółowy 1%„. W polu tym wpisujemy:
Jeśli chcemy przekazać 1% na hufiec – Hufiec Zabrze
Jeśli chcemy przekazać 1% na konkretną jednostkę – H.Zabrze (Kod Jednostki)

Lista jednostek na jakie możesz przekazać swój 1%:
Hufiec Zabrze – Hufiec ZHP Zabrze
H.Zabrze 1 GDH – 1 Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Dąbrowa”
H.Zabrze 6 GDH – 6 Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Brzask”
H.Zabrze 7 DH – 7 Drużyna Harcerska „Żar”
H.Zabrze 9 DH – 9 Drużyna Harcerska „Płomień”
H.Zabrze 13 DW – 13 Drużyna Wielopoziomowa „Fantastyczni”
H.Zabrze 17 DW – 17 Drużyna Wędrownicza „Rajza”
H.Zabrze 18 ZDSH – 18 Zabrzańska Drużyna Starszoharcerska „Orkan” im. Jerzego Kukuczki
H.Zabrze 27 GZ – 27 Gromada Zuchowa „Zuchy Pomponiki”
H.Zabrze 36 ZWDH
– 36 Zabrzańska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wataha”
H.Zabrze 81 ZDH – 81 Zabrzańska Drużyna Harcerska „4 Żywioły

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38)

KROK 3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Chcesz rozliczyć podatek PIT w wersji papierowej?

Nic nie stoi na przeszkodzie! W Urzędzie Skarbowym znajdują się druki PIT, które można wziąć i wypełnić w sposób tradycyjny w domu.