PILNE Gdańsk!


Wszyscy uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie przesłać na adres katarzyna.mertas@zhp.net.pl numer telefonu tzw. ICE, tzn. w nagłym przypadku na jaki numer telefonu należy dzwonić. Jest to niezbędne dla zakończenia procesu rejestracji wszystkich uczestników.