Akcja Letnia 2017


Karty uczestnictwa zbierane są do 30 czerwca 2017.
Zebranie informacyjne z rodzicami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 o godzinie 19:00.

Zgrupowanie obozów Hufca ZHP Zabrze
Kolonia Zuchowa „Nibylandia i Piotruś Pan”
Obóz Harcerski „Morskie opowieści”

Termin:
22 lipca – 4 sierpnia 2017

Miejsce :
Baza obozowa Hufca ZHP Otwock w Przerwankach (Mazury)

Koszt :
dla zuchów i harcerzy wprowadzonych do Ewidencji ZHP – 1050 zł.
dla pozostałych – 1100 zł.
dla rodzeństw promocja  – opłata 950/1000 zł

Płatności :
100 zł – do 28.02.2017
600 zł – do 30.04.2017
350/400 zł – do 30.06.2017

Opis wpłaty:

DSCZ HAL 2017 [obóz lub kolonia] [imię i nazwisko dziecka]
DSCZ oznacza Dodatkowa Składka Członkowska Zadaniowa.

Adres stanicy (lokalizacja także na mapce poniżej):

Stanica Harcerska Hufca ZHP Otwock w Przerwankach (Mazury)
powiat Węgorzewo, 11-610 POZEZDRZE

Strona internetowa stanicy: www.przerwanki.pl

Hufiec ZHP Zabrze
zabrze@zhp.pl