Hufcowa Grywalizacja


Oto zbiór najważniejszych informacji na temat pierwszej pilotażowej edycji Hufcowej Grywalizacji „Drużynowy Harcmistrz”. Grywalizacja rozpoczęła się 6 grudnia 2016 i zakończy się 1 czerwca 2017. Projekt kierowany jest do wszystkich jednostek Hufca ZHP Zabrze.

Regulamin

REGULAMIN

Hufcowej Grywalizacji

„DRUŻYNOWY HARCMISTRZ”

 • czas trwania projektu: 6.12.2016-1.06.2017
 • w projekcie mogą wziąć udział jednostki działające przy Hufcu ZHP Zabrze
 • projekt polega na zdobywaniu punktów przez każdą jednostkę dla swojej Postaci tak, aby zdobywała kolejne stopnie instruktorskie. Postać wybierają sobie uczestnicy w swoim pierwszym zadaniu, jeżeli jednostka nie prześle swojej propozycji postaci, wówczas postać zostanie narzucona przez obiektywną komisję i jej wizerunek pojawia się w dostępnym miejscu na stronie Hufca ZHP Zabrze, w tzw. Karcie Postaci. Karta Postaci zawiera:
  • wizerunek postaci,
  • aktualnie zdobyty stopień,
  • ilość punktów zdobytych dotychczas przez jednostkę do kolejnego stopnia,
  • dodatkowe atrybuty postaci zdobyte w zadaniach dodatkowych, tzw. Questach
 • ilość punktów potrzebna do zdobycia stopni:
  • przewodnika: 100 punktów
  • podharcmistrza: 200 punktów
  • harcmistrza: 300 punktów

– jednostki zdobywają punkty wykonując zadania. Punktacja zadań zaznaczona jest zielonym kolorem. Jednorazowe zadania to: 17, 25, 26, 27. Resztę zadań jednostka może wykonać więcej niż raz. Raporty z wykonanych zadań należy wysłać na adres mailowy niezwłocznie po ich wykonaniu.

 • warunek uczestnictwa w projekcie: wysłany i zatwierdzony plan pracy jednostki
 • nad projektem czuwa obiektywna komisja w składzie: hm. Natalia Pokrątka, phm. Martyna Wawer, phm. Marek Pęczak
 • uczestnictwo w projekcie nie jest obowiązkowe
 • zadania muszą być potwierdzone przez raporty, które (same lub ich uwiecznione kopie) będą wysyłane na odpowiedni adres e-mail. Formy raportów: zdjęcia, filmy, konspekty, nagrania
 • adres mailowy do wysyłania raportów:  grywalizacja@zabrze.zhp.pl
 • w ciągu miesiąca od rozpoczęcia projektu drużynowy jest zobowiązany zapoznać członków jednostki z postacią (np. na zbiórce, tworząc happening, prowadząc cykliczne wpisy na Facebooku)
 • w wyjątkowych przypadkach komisja może przyznawać kary uczestnikom
 • w wypadku, gdy więcej niż jedna drużyna pod koniec projektu zdobędzie taką samą ilość punktów, komisja może orzec o wygranej lub podać dodatkowe zadanie
 • Komendant Hufca, w porozumieniu z obiektywną komisją, może przyznać dodatkowe punkty w wyjątkowych sytuacjach
 • komisja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania projektu

Zadania

 1. Uczestnictwo min. 3 osób z jednostki w imprezach hufcowych lub miejskich – reprezentatywne, obchody 5 pkt
 2. Udział w kursach i warsztatach hufcowych 5 pkt/os.
 3. Udział w wyjeździe międzyhufcowym/chorągwianym 15 pkt/drużyna
 4. Zaproszenie innej drużyny na wspólną zbiórkę 10 pkt
 5. Prowadzenie zajęć, warsztatów na poziomie hufca 20 pkt
 6. Uczestnictwo w kursie poza organizacją, wykorzystanie tego na zbiórce, w hufcu 10 pkt
 7. Organizacja wydarzenia dla środowiska pozaharcerskiego 35 pkt
 8. Organizacja imprez i wydarzeń na poziomie hufca 30 pkt
 9. Udział w spotkaniach drużynowych 5 pkt./spotkanie
 10. Odpowiadanie na maile (po spotkaniach drużynowych) 5 pkt./mail
 11. Wykonanie gablotki w hufcu (wiszącej min. 2 miesiące) 20 pkt
 12. Zdobycie znaku służby/ wykonanie projektu starszoharcerskiego/ zadania grupowego 30 pkt
 13. Wycieczka, np. straż pożarna, policja, inne instytucje 15 pkt
 14. Prowadzenie fanpage/ strony jednostki 10 pkt
 15. Przygotowanie i udostępnienie ciekawych materiałów zatwierdzonych przez komisję (np. ciekawy konspekt zbiórki, plan danej imprezy, ściągi harcerskie. Konspekt ma być kompletny, z gotowymi pomocami itd.) 20 pkt
 16. Organizacja przez drużynę akcji charytatywnych (zbiórka darów dla schroniska, Domu Dziecka, zbiórka nakrętek itd.) 25 pkt
 17. Prowadzenie kroniki drużyny/bloga jako e-kroniki 15 pkt – zadanie jednorazowe
 18. Stan umundurowania drużyny 0-20 pkt  – punkty są wpisywane po każdorazowym przeglądzie umundurowania
 19. Udział ilościowy w obozach/zimowiskach 5 pkt/os.
 20. Zdobyte stopnie i gwiazdki (włączając stopnie instruktorskie) 15 pkt/os.
 21. Zdobyte sprawności 5 pkt/os.
 22. Wycieczka drużynowa w miejsce związane z historią 15 pkt
 23. Przeprowadzenie w swoim środowisku akcji promującej patriotyzm 15 pkt
 24. Przesyłanie meldunków (Zał. 2.) w terminie do 10go dnia miesiąca 5 pkt/meldunek
 25. Wykonanie plakatu o swojej postaci 20 pkt  – zadanie jednorazowe
 26. Bieżące regulowanie danych w Ewidencji 20 pkt  – zadanie jednorazowe
 27. Płacenie składek adekwatnie do stanu liczebnego widniejącego w Ewidencji 20 pkt  – zadanie jednorazowe

Meldunek

Meldunek – samochwała,

czyli co udało się nam zrobić przez ten miesiąc!

Okres:

 1. Działalność drużyny:
  a) ilość zbiórek:
  b) ilość zbiórek poprowadzonych przez osoby spoza kadry:
  c) ilość pozazbiórkowych form aktywności (biwaki, wycieczki, rajdy) oraz ich charakter:
  d) najciekawsza zbiórka w tym miesiącu (temat, krótki opis):
 2. Rozwój członków drużyny (w tym kadry):
  a) udział w warsztatach, kursach, szkoleniach:
  b) ilość przyznanych stopni:
  c) ilość przyznanych sprawności:
  d) przyznane/ zdobyte uprawnienia, odznaki (w tym pozaharcerskie):
 3. Czym jeszcze chcemy się pochwalić?

Pobierz
Meldunek.doc