Wędrownicy


wedrownicy

Wędrownicy to osoby w wieku 16-21 lat.

Wędrownika cechuje przede wszystkim świadomość podejmowanych decyzji oraz posiadanie własnego zdania na wiele tematów. Formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest WYCZYN. Należą do drużyn wędrowniczych, zastępów wędrowniczych działających w ramach drużyn wielopoziomowych oraz kręgów akademickich.

Drużyny wędrownicze działające w Hufcu Zabrze, posortowane według numeracji:

17 DW Rajza

17 Drużyna Wędrownicza „Rajza" im. Mikołaja Kopernika

Drużynowy: pwd. Urszula Sołtysik,
urszula.soltysik@zhp.net.pl
Zbiórki: 17 każdego miesiaca o 17:00
Pion wiekowy: Wędrownicy
Miejsce działania: Dom Harcerza
ul. Wolności 350a, 41-800 Zabrze