Zuchy


zuch

Zuchy to dzieci w wieku 6-9 lat

Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa/drużynowy.

Gromady zuchowe działające w Hufcu Zabrze, posortowane według numeracji:

www..27gz

27 Gromada Zuchowa „Zuchy Pomponiki"

Drużynowa: dh. Dominika Drewniok
dominika.drewniok@zhp.net.pl
Zbiórki: czwartki 18:00-19:30
Pion wiekowy: Zuchy
Miejsce działania: Hufiec ZHP Zabrze,
ul. Wolności 350a, 41-800 Zabrze
Facebook: www.facebook.com/27GZPomponiki