Zuchy


zuch

Zuchy to dzieci w wieku 6-9 lat

Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa/drużynowy.

Gromady zuchowe działające w Hufcu Zabrze, posortowane według numeracji:

pszczolki

7 Gromada Zuchowa "Wesołe Pszczółki"
(w trakcie przemianowania na harcerzy)

Drużynowy: phm. Karolina Bartoszewska
karolina.bartoszewska@zhp.net.pl
Zbiórki: Wtorek 16:30
Nazwa: „Wesołe Pszczółki”
Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 15,
ul. Czołgistów 1, 41-800 Zabrze

kolkaZ-40

27 Gromada Zuchowa „Zuchy Pomponiki"

Drużynowa: hm. Katarzyna Mertas
katarzyna.mertas@zhp.net.pl
Zbiórki: czwartki 18:00-19:30
Pion wiekowy: Zuchy
Miejsce działania: Hufiec ZHP Zabrze,
ul. Wolności 350a, 41-800 Zabrze
Facebook: www.facebook.com/27GZPomponiki