Kapituła Wędrownicza


Kolejne spotkanie Kapituły Wędrowniczej odbędzie się 18 czerwca 2018 o godz. 17:30. Jednocześnie prosimy o przesyłanie swoich kart prób oraz informacji o przyjściu na spotkanie HKW najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Kapituły. W przeciwnym razie Kapituła zastrzega sobie prawo do odwołania posiedzenia. Maile wysyłajcie na: hkw@zabrze.zhp.pl  z kopią do opiekuna próby.

 • na spotkanie do Hufcowej Kapituły Wędrowniczej przychodzimy w mundurach (wystarczy bluza mundurowa) zarówno osoba otwierająca jak i opiekun,
 • przynosimy karty próby w 3 egzemplarzach (wędrownik, HKW, opiekun próby),
 • przychodzimy z wypisanym wnioskiem,
 • prosimy wysłanie samej karty próby najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem na adres: hkw@zabrze.zhp.pl i z kopią do opiekuna próby.
 • prosimy pamiętać o formalnych kryteriach otwarcia prób: opinia opiekuna/ bezpośredniego przełożonego (może być Komendant Hufca),

Pamiętajcie, że próby muszą być realizowane poprzez mierzalność danych zadań, prosimy, aby próby były całościowym spojrzeniem na siebie, swoje cele i zamierzenia, które chcecie realizować w tym okresie.

Kartę próby można wydrukować obustronnie, oszczędzając papier i ilość dokumentacji. Wszystkie zadania wymagające opisywania, tworzenia prezentacji prosimy dostarczać na nośnikach elektronicznych.

Przewodniczący HKW

Maciek Panek

pwd. Maciej Panek HO

Członkowie HKW:
linka

phm. Karolina Bartoszewska HR

Wiktoria Serek

pwd. Wiktoria Serek HO

ula

pwd. Urszula Sołtysik HO

Mikołaj Konofol

Mikołaj Konofol HO

Krzysztof Borowy

ćw. Krzysztof Borowy

Oto harmonogram posiedzeń Hufcowej Kapituły Wędrowniczej odbywających się w siedzibie Hufca ZHP Zabrze zawsze o 17:30.

 • 22 stycznia
 • 19 lutego
 • 19 marca
 • 16 kwietnia
 • 21 maja
 • 18 czerwca