Kapituła Wędrownicza


Kolejne spotkanie Kapituły Wędrowniczej odbędzie się 5 czerwca 2017 o godz. 17:30. Jednocześnie prosimy o przesyłanie swoich kart prób oraz informacji o przyjściu na spotkanie HKW najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Kapituły. W przeciwnym razie Kapituła zastrzega sobie prawo do odwołania posiedzenia. Maile wysyłajcie na: hkw@zabrze.zhp.pl  z kopią do opiekuna próby.

  • na spotkanie do Hufcowej Kapituły Wędrowniczej przychodzimy w mundurach (wystarczy bluza mundurowa) zarówno osoba otwierająca jak i opiekun,
  • przynosimy karty próby w 3 egzemplarzach (wędrownik, HKW, opiekun próby),
  • przychodzimy z wypisanym wnioskiem,
  • prosimy wysłanie samej karty próby najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem na adres: hkw@zabrze.zhp.pl i z kopią do opiekuna próby.
  • prosimy pamiętać o formalnych kryteriach otwarcia prób: opinia opiekuna/ bezpośredniego przełożonego (może być Komendant Hufca),

Pamiętajcie, że próby muszą być realizowane poprzez mierzalność danych zadań, prosimy, aby próby były całościowym spojrzeniem na siebie, swoje cele i zamierzenia, które chcecie realizować w tym okresie.

Kartę próby można wydrukować obustronnie, oszczędzając papier i ilość dokumentacji. Wszystkie zadania wymagające opisywania, tworzenia prezentacji prosimy dostarczać na nośnikach elektronicznych.

Przewodniczący HKW

Maciek Panek

ćw. Maciej Panek

Członkowie HKW:
Wiktoria Serek

Wiktoria Serek HO

Krzysztof Borowy

ćw. Krzysztof Borowy

Mikołaj Konofol

Mikołaj Konofol

Oto harmonogram posiedzeń Hufcowej Kapituły Wędrowniczej odbywających się w siedzibie Hufca ZHP Zabrze zawsze o 17:30.

  • 8 maja
  • 5 czerwca